Chi bộ khoa Điện sinh hoạt định kỳ tháng 12 và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Chi bộ, đảng viên năm 2019

Được sự nhất trí của Đảng Ủy nhà trường, ngày 05/12/2019 tại phòng hội thảo tầng 5-A7, Chi bộ khoa Điện đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12 và tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Chi bộ, đảng viên năm 2019.

Xem thêm

Chi bộ khoa Điện sinh hoạt định kỳ tháng 10 năm 2019

Ngày 04/10/2019 tại phòng hội thảo tầng 5-A7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Minh - Bí thư, chi bộ khoa Điện đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 10 năm 2019.

Xem thêm

Chi bộ khoa Điện sinh hoạt định kỳ tháng 9 năm 2019

Ngày 04/9/2019 tại phòng hội thảo tầng 5-A7, chi bộ khoa Điện đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 9 năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Minh - Bí thư chi bộ.

Xem thêm

Chi bộ khoa Điện tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và sinh hoạt định kỳ tháng 7 năm 2019

Ngày 11/7/2019 tại phòng hội thảo tầng 2-A11, Chi bộ khoa Điện tổ chức kết nạp đảng viên và sinh hoạt định kỳ tháng 7 năm 2019.

Xem thêm

Chi bộ khoa Điện tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 6 năm 2019

Ngày 04/6/2019 tại phòng hội thảo tầng 5-A7, Chi bộ khoa Điện tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 6 năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Minh - Bí thư Chi bộ.

Xem thêm