Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH 19-12 Bắc Hà

Công ty TNHH 19-12 Bắc Hà là chủ đầu tư, quản lý vận hành chung cư Bắc Hà Central Point, 219 Trung Kính, Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng 02 Kỹ thuật viên cơ điện tòa nhà.

Các ứng viên quan tâm đọc thông báo cụ thể của Công tư dưới đây:

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH 19-12 Bắc Hà

  • Thứ Sáu, 16:09 23/07/2021

Tags: