Hội thảo lấy ý kiến giảng viên về mục tiêu Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tiếp cận chuẩn ABET

Ngày 27/8/2021, khoa Điện phối hợp với các chuyên gia tổ chức Hội thảo lấy ý kiến giảng viên để chỉnh sửa cập nhật mục tiêu chương trình đào tạo (CTĐT) đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện (CNKTĐ) hướng đến đáp ứng chuẩn ABET.

Hội thảo lấy ý kiến giảng viên về mục tiêu Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện theo hướng tiếp cận đạt chuẩn ABET

Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định ABET cho các Chương trình đào tạo trình độ Đại học lĩnh vực Điện toán, Công nghệ kỹ thuật Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội” được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 31/12/2020. Theo đó, 05 CTĐT ngành truyền thống nhất của Nhà Trường dự kiến sẽ được tổ chức kiểm định ABET đánh giá chất lượng vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024, trong đó, khoa Điện có một ngành là CTĐT ngành CNKTĐ.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của tổ chuyên gia, lãnh đạo khoa nhóm công tác ABET kho Điện, các trưởng Bộ môn và hơn 60 giảng viên tham gia giảng dạy cho CTĐT ngành CNKTĐ.

Chương trình Hội thảo gồm 4 phần chính:

1. Kế hoạch nâng cao chất lượng CTĐT ngành CNKTĐ đáp ứng chuẩn ABET

2. Yêu cầu của mục tiêu đào tạo

3. Thăm dò ý kiến giảng viên về mục tiêu đào tạo (MTĐT) và chuẩn đầu ra (CĐR)

4. Ý kiến đóng góp của giảng viên

Sau gần 2 giờ báo cáo, trao đổi và tổ chức thăm dò lấy ý kiến giữa các bên tham dự, Hội thảo đã thành công tốt đẹp, đảm bảo mục tiêu chất lượng và tiến độ đề ra. Kết quả thăm dò và ý kiến của hơn 60 giảng viên tham gia giảng dạy sẽ là một trong những kênh thông tin hết sức quan trọng trong việc chỉnh sửa, cập nhật MTĐT và CĐR của CTĐT nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và chuẩn ABET của CTĐT ngàng CNKTĐ.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi Hội thảo:

Hội thảo lấy ý kiến giảng viên về mục tiêu Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện theo hướng tiếp cận đạt chuẩn ABET

TS. Nguyễn Quang Thuấn - Phó trưởng khoa - Trưởng CT - Trưởng nhóm công tác ABET trình bày 3 nội dung chính trong Kế hoạch nâng cao chất lượng CTĐT ngành CNKTĐ

Hội thảo lấy ý kiến giảng viên về mục tiêu Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện theo hướng tiếp cận đạt chuẩn ABETHội thảo lấy ý kiến giảng viên về mục tiêu Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện theo hướng tiếp cận đạt chuẩn ABET

Chuyên gia ABET trình bày khái quát về Quy trình xây dựng/rà soát CTĐT đặc biệt là MTĐT và CĐR của CTĐT

  • Thứ Bảy, 14:43 28/08/2021

Tags: