Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật của Công ty DILIGO Holdings

Công ty DILIGO Holdings đang có nhu cầu tuyển dụng 20 nhân viên kỹ thuật (15 Kỹ thuật Vận Hành và 05 Kỹ thuật Bảo Dưỡng).

Các ứng viên quan tâm đọc thông báo tuyển dụng của Công ty dưới đây:

\

  • Thứ Sáu, 16:32 23/07/2021

Tags: