Tuyển dụng của Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội là Công ty sở hữu 100% vốn đầu tư Singapore đang mở rộng sản xuất, có nhu cầu tuyển gấp kỹ sư: chất lượng, sản xuất thuộc các ngành kỹ thuật: điện, nhiệt và tự động động hóa,...

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội:

Tuyển dụng của Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

  • Thứ Năm, 17:51 26/09/2019

Tags: