Thông báo tuyển dụng của Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN - Tập đoàn điện lực Việt Nam

Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN - Tập đoàn điện lực Việt Nam hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 10 kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa làm việc tại 2 nhà máy thủy điện tại Lai Châu.

Thông tin tuyển dụng cụ thể, các ứng viên đọc file đính kèm:

  • Thứ Hai, 11:51 07/09/2020

Tags: