QUY TRÌNH SINH VIÊN KHOA ĐIỆN ĐI THỰC TẬP, TRẢI NGHIỆM NGOÀI TRƯỜNG

Căn cứ Quy định về quản lý sinh viên thực tập, trải nghiệm ngoài trường được Hiệu trưởng ký ngày 28/11/2017, Khoa Điện xây dựng Quy trình cụ thể hóa về vấn đề này cụ thể như sau:

QUY TRÌNH SINH VIÊN KHOA ĐIỆN ĐI THỰC TẬP, TRẢI NGHIỆM NGOÀI TRƯỜNGQUY TRÌNH SINH VIÊN KHOA ĐIỆN ĐI THỰC TẬP, TRẢI NGHIỆM NGOÀI TRƯỜNGQUY TRÌNH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP, TRẢI NGHIỆM NGOÀI TRƯỜNGQUY TRÌNH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP, TRẢI NGHIỆM NGOÀI TRƯỜNGQuy định về việc quản lý sinh viên thực tập, trải nghiệm của Nhà trường

Biểu mẫu thực tập, trải nghiệm ngoài trường

  • Thứ Ba, 20:04 01/10/2019

Tags: