Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Điện được mời trình bày tại phần Techshow - cuộc thi Robocon Việt Nam năm 2019

Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ứng dụng cảm biến và điều khiển không dây sử dụng nền tảng IoT vào phát triển hệ thống tưới và chiếu sáng chăm sóc cây trồng” của nhóm sinh viên khoa Điện cũng được mời trình bày tại phần Techshow - chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019 tại Nhà thi đấu Tỉnh Hải Dương.

Xem thêm

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Điện năm 2019

Ngày 17-18/4/2019 Liên Chi Đoàn-Liên Chi Hội sinh viên khoa Điện đã tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm 2019 nhằm đánh giá, tổng kết trao giải khuyến khích các nhóm sinh viên NCKH; đồng thời là dịp các thầy/cô giáo, nhà khoa học của khoa góp ý để các nhóm sinh viên chỉnh sửa chuẩn bị tốt nhất báo cáo của nhóm báo cáo tại Hội nghị NCKH SV cấp trường năm 2019 diễn ra ngày 3-4/5/2019.

Xem thêm